Spring naar inhoud
Terug naar het budget verdelen
Haalbaar

Stemmen

0
0
0

Status

Het idee is beoordeeld als haalbaar. Het idee kan dan ook door naar de volgende fase.

Welk bedrag vraag je van Warm Rijsenhout?

€ 10.000 tot € 15.000 voor het haalbaarheidsonderzoek.

De gemeente beoordeelde alle ideeën op haalbaarheid. Daarbij keken we naar de punten die ook staan op de pagina ‘Haalbaarheid’. Hieronder lees je de uitkomsten van deze haalbaarheidscheck. De gemeente gaat graag met de inwoners/ondernemers in gesprek om deze uitkomst toe te lichten. Bekijk de actuele status van dit idee rechtsboven op deze pagina onder 'status'.

Toelichting van de gemeente over de haalbaarheidscheck:

Voordat dit idee kan worden uitgevoerd is nog onderzoek nodig naar haalbaarheid. Bij verdere uitwerking van deze eerste stap kan dit idee door naar volgende fase. Je kunt daarbij leren van de eerdere proef met een buurtbatterij van Tegenstroom. Ook kun je samenwerking verkennen met de twee andere ideeën over energieopslag die zijn gedeeld in Warm Rijsenhout. Het is verstandig budget te vragen voor een onderzoek als eerste stap.

Feedback van het Warmteberaad:

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit idee bijdraagt aan de warmtetransitie (overstap op alternatieve warmtebronnen). Het is goed als daar meer uitleg over komt. Mogelijk is hier een rol weggelegd voor een woningbouwvereniging. Het idee past goed bij de twee andere ideeën over energieopslag.

Buurtbatterijen per cluster woningen

Door: J.
20 september 2021
Gemeente Haarlemmermeer | 14 okt. 2021, 15:38

Dit idee is aangevuld op 14-10-2021. Het idee was nog niet compleet genoeg om door te kunnen naar de volgende fase. Degene die het idee heeft gedeeld, heeft hierover contact gehad met de gemeente. Daarna heeft deze persoon het idee aangevuld. Deze aanvullingen heeft de gemeente op de pagina van het idee gezet. Heb je op het idee gestemd of erop gereageerd? Bekijk dan wat er aangevuld is. Als je wil, kun je jouw stem of reactie aanpassen.

Per straat of cluster (met huurwoningen) een buurtbatterij voor opslag opgewekte energie zonnepanelen.

Zonnepanelen op daken van huizen genereren veel energie. Als deze energie overdag niet allemaal gebruikt wordt door de bewoners (bijvoorbeeld omdat ze overdag niet thuis zijn), dan zou deze energie zo veel mogelijk kunnen worden opgeslagen voor ‘eigen’ gebruik later.


Mijn voorstel is, om clusters huurhuizen (bijvoorbeeld Tjalkplein of Schipperskade of Lijzijde en Larkstraat, hofjes Verremeer) aan te sluiten op een eigen buurtbatterij zodat opwekking en verbruik elkaar zo veel mogelijk compenseert. Met de buurtbatterij wordt zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, centraal in de buurt opgeslagen. Op een later moment kan je die energie er weer uit halen. Hierdoor maken deelnemers maximaal gebruik van eigen energie. Een app laat zien wanneer er energie wordt opgeslagen in de buurtbatterij en wanneer een bewoner energie uit de batterij gebruikt. Daarnaast geeft de app inzicht in het energiegebruik en helpt bewoners om energie te besparen. https://www.youtube.com/watch?v=XBStXbIVPmQ


De buurtbatterij is een elektrische installatie en vormt geen gevaar voor de omgeving. Hij is te vergelijken met reguliere elektrische apparaten als een laptop/telefoon.


De doelgroep voor mijn voorstel, zijn huurders van woningen van Ymere, die met zonnepanelen meer energie opwekken dan ze zelf gebruiken.

Het probleem dat mijn idee oplost

 • Opslag van energie die later gebruikt kan worden voor de aangesloten huurders.
 • Zonnestroom lokaal kunnen opslaan in een batterij in de buurt om het elektriciteitsnet te ontlasten. Er wordt ook CO2 uitstoot vermeden bij ieder kWh stroom.
 • De voordelen van een buurtbatterij zijn: meer gebruik maken van eigen opgewekte energie en mogelijke kostenbesparing door meer inzicht in energie- en watergebruik.


Om mijn idee uit te voeren (samen met anderen)

Welke mensen en partijen zijn nodig?

 • De netbeheerder
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Woningbouwvereniging Ymere
 • Tegenstroom

In 2017-2020 is er een proef geweest met een Buurtbatterij van Tegenstroom in Rijsenhout. Het was voor Liander het eerste project met een buurtbatterij. De buurtbatterij heeft Liander geholpen om rekenregels te formuleren om het effect van opslag op het elektriciteitsnetwerk te kunnen berekenen. Hierdoor kunnen ze in de toekomst snel onderzoeken wat het effect is als iemand een buurtbatterij ergens willen plaatsen. Zo kan Liander het netwerk betrouwbaar en betaalbaar houden. Daarnaast gaan ze de algoritmes en wiskundige modellen die ze met dit project hebben ontwikkeld, ook inzetten in andere toepassingen. De batterij is geplaatst in 2017 en in het voorjaar van 2021 weggehaald


Welke acties of activiteiten moeten plaatsvinden?
Bouwwerkzaamheden, aansluiten van huurwoningen die zonnepanelen hebben. Wanneer huishoudens veel zonnepanelen installeren op één kabel zou een buurtbatterij een goede optie kunnen zijn. Dit is onderzocht bij de proef met de buurtbatterij in Rijsenhout.


Hoeveel tijd is er nodig?
De uitkomsten van de het onderzoek met de buurtbatterij en de bevindingen van Tegenstroom moeten bij het haalbaarheidsonderzoek bestudeerd worden.


Hoeveel geld is er in totaal voor dit idee nodig?
Geschat: € 10.000 tot € 15.000


Waar wordt dat bedrag aan uitgegeven?
Het bedrag wordt uitgegeven aan een haalbaarheidsonderzoek voor een buurtbatterij voor een cluster van huurwoningen. Een haalbaarheidsonderzoek moet:

 • de bevindingen met de buurtbatterij van Tegenstroom tot zich nemen
 • de kosten voor de aansluiting van woningen op de batterij berekenen
 • bekijken welk type batterij hiervoor geschikt is (zoutwaterbatterij, waterstof)
 • bepalen welke capaciteit de batterij moet hebben
 • vaststellen of de batterij veilig is
 • bepalen op welke locatie de buurtbatterij moet komen
 • in samenwerking met Ymere de haalbaarheid onderzoeken


Welk bedrag vraag je van Warm Rijsenhout?
€ 10.000 tot € 15.000 voor het haalbaarheidsonderzoek.


Reageer op dit idee

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren