Spring naar inhoud
Terug naar het budget verdelen
Sluit onvoldoende aan bij Warm Rijsenhout

Stemmen

0
0
0

Status

Dit idee past helaas niet bij Warm Rijsenhout, waar we op zoek zijn naar ideeën voor duurzame warmte in Rijsenhout. Het idee ‘hergebruik van regenwater’ gaat over wat we klimaatadaptatie noemen.

Welk bedrag vraag je van Warm Rijsenhout?

10.000?

De gemeente beoordeelde alle ideeën op haalbaarheid. Daarbij keken we naar de punten die ook staan op de pagina ‘Haalbaarheid’. Hieronder lees je de uitkomsten van deze haalbaarheidscheck. De gemeente gaat graag met de inwoners/ondernemers in gesprek om deze uitkomst toe te lichten. Bekijk de actuele status van dit idee rechtsboven op deze pagina onder 'status'.

Toelichting van de gemeente over de haalbaarheidscheck:

Het idee biedt geen oplossing voor nieuwe duurzame warmte in Rijsenhout en sluit dus niet aan bij de doelstellingen van Warm Rijsenhout. We denken wel dat het idee kan bijdragen aan klimaatadaptatie in Rijsenhout. Het is verstandig om met NMCX (Haarlemmermeer Waterproof) te verkennen of er andere mogelijkheden zijn om dit idee uit te werken.

Hergebruik regenwater

Door: Sylvia
18 oktober 2021

Tegen droogte en wateroverlast

Met Urban Waterbuffer (UWB) wordt gestreefd om hemelwater in gebied op te vangen, te zuiveren en langer vast te houden, zonder te conflicteren met functies aan maaiveld. Door opgevangen hemelwater middels grondwaterputten te infiltreren en op te slaan in diepere watervoerende lagen in de ondergrond, blijft het lokaal beschikbaar en kan het weer teruggewonnen worden in tijden van watervraag.

De Hydrorock/ Hydroblok De meeste drainagesystemen verzamelen oppervlaktewater, dat zij vervolgens afstaan aan het rioleringssysteem. Binnenkort zal Europese wetgeving vereisen dat drainagesystemen regenwater aan de bodem afstaan.
Zware regenval komen steeds vaker voor. Door de hoge waterstand kunnen waterwegen en rioleringen overbelast raken, met als gevolg overstromingen en materiële schade. Een regenwaterbuffer is een betaalbare oplossing, die de belasting op de riolering sterk vermindert en vocht en waterschade.
efficiëntere regenwaterbuffer dat meer regen en grondwater verzamelt en opslaat en minder graafwerkzaamheden vereist. Deze heeft het grootste laterale oppervlak en biedt daarmee een betere waterabsorptie en efficiëntere drainage.
Het werkt op twee manieren. Ten eerste verzamelt en slaat het systeem regenwater op middels een verbinding met  regenwaterafvoer. Ten tweede beschermt  het omliggende gebied en gebouwen tegentecattastrofale overstromingen en waterschade door het teveel aan water te absorberen. Na het uitfilteren van eventuele vervuiling staat Hydrorock het water geleidelijk af aan de omringende grond, waar het gebruikt kan worden voor de productie van drinkwater. Door schoon regenwater aan de bodem terug te geven, een beduidend efficiëntere manier om ons water schoon, drinkbaar en vrij van vervuiling te houden.

Voor huis, tuin, kelder, parkeerterreinen en verhardingen, aan- en uitbouwen, kantoor- en bedrijfspanden, grote patio’s en opritten. Kan worden toegepast om voetbalvelden, tennisbanen, golfbanen en andere sportfaciliteiten.

Het probleem dat mijn idee oplost
Urban Waterbuffer of Hydrorock en Hydroblob is een oplossing. Of het nu gaat om drainage in de tuin, afvoeren van teveel water of het tegengaan van droogte.


Om mijn idee uit te voeren (samen met anderen)

Welke mensen en partijen zijn nodig?
Afhankelijk welk systeem en waarvoor het gebruikt gaat worden.


Welke acties of activiteiten moeten plaatsvinden?
Het plaatsen op stukken waar vaak al te veel en te kort water is. Perken, grasvelden en sportvelden.


Hoeveel tijd is er nodig?
Kan jaarlijks worden uitgebreid.


Hoeveel geld is er in totaal voor dit idee nodig?
Kan elk jaar een budget voor gemaakt worden en tijdens bestraten worden uitgevoerd.


Waar wordt dat bedrag aan uitgegeven?
Afhankelijk van welke partij er zal worden ingeschakeld.


Welk bedrag vraag je van Warm Rijsenhout?
10.000?


Reageer op dit idee

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren