Spring naar inhoud
Terug naar het budget verdelen
Haalbaar

Stemmen

0
0
0

Status

Het idee is beoordeeld als haalbaar. Het idee kan dan ook door naar de volgende fase.

Welk bedrag vraag je van Warm Rijsenhout?

15.000 euro.

De gemeente beoordeelde alle ideeën op haalbaarheid. Daarbij keken we naar de punten die ook staan op de pagina ‘Haalbaarheid’. Hieronder lees je de uitkomsten van deze haalbaarheidscheck. De gemeente gaat graag met de inwoners/ondernemers in gesprek om deze uitkomst toe te lichten. Bekijk de actuele status van dit idee rechtsboven op deze pagina onder 'status'.

Samengevoegd: Energie uit de ringvaart

Door: Wim en Maurice
1 september 2021
Gemeente Haarlemmermeer | 9 dec. 2021, 09:00

Dit is een samenvoeging van Aquathermie i.c.m. WKOs isoleren en andere bronnen en Warmte uit de Ringvaart

Rijsenhoutse woningen kunnen prima verwarmd worden door het water uit de Ringvaart. Aquathermie heet die techniek, die overigens wereldwijd al heel veel wordt toegepast.

Voor Rijsenhout geldt dat de Ringvaart en de Westeinderplassen uitstekend energie kunnen leveren om huizen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. We halen thermische energie uit het oppervlakte water en slaan deze energie op in een ondergrondse WKO (een Warmte en Koude Opslag). In de winter gebruiken we de opgeslagen warmte om de huizen te verwarmen, in de zomer het koele water om huizen te koelen. Naast het winnen van thermische energie uit het water van de Ringvaart, is ook een combinatie denkbaar met restwarmte uit kassen of van bedrijven op het Schiphol Trade Park. Aquathermie kan de oplossing zijn voor de verduurzaming van onze warmtevraag. Het biedt uitstekende mogelijkheden om hele woonwijken “van het gas” te halen. De enige voorwaarde is dat huizen goed geïsoleerd zijn en minimaal energielabel B hebben. Voldoen de woningen daar niet aan, dan zullen ze eerst goed geïsoleerd moeten worden.

Het probleem dat mijn idee oplost
Aquathermie is het antwoord op de warmtevraag van Rijsenhouters. Door op strategische plaatsen een WKO met warmtewisselaar te plaatsen, kunnen leidingen zo kort mogelijk gehouden worden en blijft dus ook het rendement van de installaties hoog. Er zijn in Rijsenhout talloze stukken braakliggend terrein waar dergelijke installaties kunnen worden opgesteld. Deze installaties bevinden zich overigens grotendeels ondergronds, waardoor ze nauwelijks in de omgeving zullen opvallen. Zonnepanelen kunnen de energie opwekken voor de pompen en warmtewisselaars. Op deze manier kunnen veel Rijsenhouters af van hun gasrekening en dragen ze direct bij aan de verduurzaming van onze samenleving.


Om mijn idee uit te voeren (samen met anderen)

Welke mensen en partijen zijn nodig?
Om dit plan te kunnen uitvoeren is allereerst de medewerking nodig van de gemeente, de bewoners, woningbouwcorporaties en huiseigenaren. Voor het innemen en terugpompen van oppervlaktewater uit de Ringvaart, voor de boringen door de dijk en boringen in de bodem (WKO) zijn vergunningen nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie en/of de gemeente. Andere belangrijke gesprekspartners zijn kwekers en ondernemers die mogelijk restwarmte of -koelte kunnen leveren.


Welke acties of activiteiten moeten plaatsvinden?
Er moet heel veel onderzoek plaatsvinden. Want elke locatie heeft haar eigen kenmerken en eigenschappen. Zo moeten we kijken naar de bodemgesteldheid, de geschiktheid voor ondergrondse opslag (WKO) en ook naar de mogelijke beïnvloeding van reeds bestaande warmtebronnen en -opslag. We moeten onderzoek doen naar de temperatuur van het Ringvaartwater, naar de ideale plaats om water in te nemen en weer terug te pompen in de Ringvaart, waarbij we rekening houden met onder andere de stroming om ecologische gevolgen te beperken. Ten slotte moeten we onderzoeken welke huizen geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden.


Hoeveel tijd is er nodig?
Als we woningen in een wijk willen aansluiten op Aquathermie, dan zullen die woningen minimaal energielabel B moeten hebben. Huizen met energie label C of hoger moeten de komende jaren geïsoleerd worden. Onderzoek en aanleg van Aquathermie-oplossingen zullen naar verwachting zo’n 5 tot 10 jaar in beslag nemen.


Hoeveel geld is er in totaal voor dit idee nodig?
Er zal meer geld nodig zijn dan in het fonds beschikbaar is. Daarom doen we geen beroep op het volledige bedrag. Voor ons is duidelijk dat de initiële investering hoog zal zijn, maar het rendement en de milieuwinst zal veel groter zijn. Het is de moeite meer dan waard!


Waar wordt dat bedrag aan uitgegeven?
Onderzoek, onderzoek en nog meer onderzoek. Er is al heel veel bekend over het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater. Maar er is vooral veel lokaal onderzoek nodig om vast te stellen hoe en waar we zo duurzaam mogelijk een optimaal rendement behalen. Concreet dus: op welke punten kun je water uit de Ringvaart halen, op welke plaatsen realiseer je ondergrondse opslag van warmte en koude en welke huizen of wijken kun je aansluiten?


Welk bedrag vraag je van Warm Rijsenhout?
15.000 euro.


Reageer op dit idee

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren